Vastgoedbeheer

Stop met improviseren en neem vandaag de volledige controle!

Slim | Snel | Accuraat

De geknipte software voor vastgoedbeheer

Ontdek onze unieke apps voor gebouwinspecties, op maat van vastgoedbeheerders

Wij begrijpen de vele uitdagingen waarmee jij als vastgoedbeheerder wordt geconfronteerd. Het pandenbeheer kan een behoorlijk lastige klus zijn. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners en je moet er voor zorgen dat ze alle voorzieningen ten volle kunnen benutten. Daarnaast moet je ook nog zorgen voor een snelle wederverhuur. Om dus de beste service te kunnen bieden aan alle belanghebbenden moet je de volledige controle hebben over het beheer van je gebouwen en de verhuur ervan.

En dus hebben wij daarvoor specifieke tools ontwikkeld.

We stellen je graag onze software voor gebouwinspecties voor, een allesomvattende tool waarmee je een hele resem aan inspecties kan uitvoeren: inspecties rond gezondheid, brandveiligheid en veiligheid algemeen. Maar ook tussentijdse checks en installatie-controles. Met daarnaast onze Maintenance Organizer houdt je alles onder controle.

We helpen je ook om je verschillende afdelingen te laten samenwerken, met onze praktische app voor plaatsbeschrijvingen, de Rental Inspector App en ons bewonersportaal voor reparatieverzoeken en de Maintenance Organizer. Zo heb je in real time alle info bij de hand en kunnen je afdelingen naadloos samenwerken.

Al onze apps werken naadloos samen dankzij een uniek single sign-on systeem, waardoor de verschillende departementen snel en efficiënt kunnen samenwerken. Het einddoel is immers betrouwbare data verzamelen die je in staat stellen jouw panden onder controle te houden.

Als dit je al muziek in de oren klinkt, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ontdek de oplossing die het beste bij jou past.

Wat wil je doen?

We hebben een complete flow gebouwd die al je processen ondersteunt en integreert.

Gebouw-
inspecties

Onze Building Inspector App is de uitgelezen tool voor elke gebouwbeheerder die de totale controle wil over zijn gebouwen. We geven je alvast deze belangrijke functionaliteiten mee:


 • Gebouwinspecties en check-ups
 • Inspecties rond gezondheid, brandveiligheid en veiligheid
 • Check-ups van de technische installaties
 • Meteropname
 • Werkbonnen maken en opvolgen
 • Werken met rollen en gebruikersrechten
 • Onderhoudsproblemen opsporen, werkbonnen maken en ze verdelen
 • Verificatie via GPS-tracking
 • Gegevensbeheer in ons online backoffice

Organiseer onderhoud en herstellingen

In onze Maintenance Organizer kan je onderhoudsopdrachten beheren. Op dit platform vind je voor zowel de uitvoerders als de beheerder alle tools voor de organisatie, planning en opvolging van je onderhoudsploegen en externe aannemers.

 • Werkbonnen ontvangen
 • Jobs aanvaarden of weigeren
 • Feedback geven met opmerkingen en foto’s
 • Commentaar geven met foto’s, schetsen en video
 • Zelf je mate van detail bepalen
 • Beschikbaar in meer dan 5 talen
 • Werkt op alle toestellen

Communiceer met je bewoners

Wil je je communicatie met je bewoners verbeteren? Dan stellen we je graag ons Residenz Web-App voor, waarmee je twee-wegs communicatie faciliteert tussen bewoners en eigenaars/beheerders. Zo kunnen de bewoners snel en makkelijk problemen signaleren. Hieronder lees je wat o.a. mogelijk is:

 • Bewoners kunnen problemen melden en verzoeken indienen
 • Aankondigingen publiceren rond het gebouw
 • Persoons- of gebouwgerelateerde documenten tonen
 • Communiceren via ons handige chat-systeem
 • Linken aan de Dorm, Rental en Building Inspector
 • Het design van het portaal personaliseren
 • Beschikbaar in meer dan 5 talen

Ontdek de functionaliteiten en tools

De ultieme software voor gebouwinspecties in je vastgoedbeheer

Voer verschillende soorten gebouwinspecties uit

Met de Building Inspector kan je grondige en gedetailleerde gebouwinspecties uitvoeren, voor verschillende doeleinden. Je gebouwen regelmatig inspecteren is essentieel voor een correct beheer. Met onze app plan je regelmatige check-ups, dagelijks, wekelijks of maandelijks. Zeer handig natuurlijk als je actiepunten wil identificeren rond onderhoud en herstellingen.

Deze inspectie-types zijn mogelijk:

 • Audits
 • Inspecties rond gezondheid, veiligheid en beveiliging
 • Doorloopinspecties
 • Jaarlijkse rapportering
 • De staat van het gebouw controleren
 • Je eigen checklists definiëren

Deze tool is ontwikkeld voor een brede waaier aan gebruikers: gebouwenbeheerders, facility managers en beheerders van sociale huisvesting.

Je account makkelijk instellen met je gebouwen en checklists

We hebben een professionele tool gebouwd die makkelijk in gebruik is en die je zelf naar je hand kan zetten, ongeacht de grootte van je portfolio. Je kan die instellen in de app zelf of in de Building Manager, het online backoffice.

Geef eenvoudigweg een gebouw in, definieer de samenstelling ervan, bepaal checkpoints, enz. Eens je dat gedaan hebt, kan je bv. verdiepingen dupliceren. Zo gaat het snel en eenvoudig.

Toegangsrechten en rollen

We ondersteunen toegangsrechten en rollen. Want verschillende medewerkers binnen jouw organisatie hebben ook verschillende verantwoordelijkheden. Dus hebben we er voor gezorgd dat jij, als beheerder, via de toegangsrechten specifieke functies in de app kan aan- of uitzetten. Zo zorg je ervoor dat iedereen deze handige tool kan gaan gebruiken.

Inspectie-opdrachten inplannen en ontvangen

Met de knop “Inspecties” zie je meteen welke inspecties voor je klaar staan. Die ontvang je dus in de app, maar je kan ze ook toekennen aan leden van de verschillende teams. Je kan dus de workload inschatten en deze processen stroomlijnen.

Dit alles doe je in de handige online Building Manager of meteen in de app zelf.

Werkbonnen en onderhoudsopdrachten aanmaken

Als er in de app een vaststelling genoteerd werd, kan je op basis daarvan en werkbon of onderhoudsopdracht aanmaken.

Je geeft aan wat er dient te gebeuren, wanneer en de urgentie ervan aangeven. Je kan die taak dan ook toekennen aan een persoon of teamverantwoordelijke, notities meegeven, enz…

Organiseer je onderhoud met onze handige Maintenance Now App

Breid je Building Inspector uit met onze handige Maintenance Organizer en Maintenance Now App, waarmee je het onderhoud van je gebouwen volledig onder controle krijgt.

In al onze inspectie-apps kunnen taken en werkbonnen aangemaakt worden. In de Building Manager heb je zelfs onderhouds-planning tools per gebouw. Maar zelfs dat is soms niet voldoende…

Daarom kunnen als onze apps gelinkt worden aan de Maintenance Organizer. Daarin heb je alle tools om onderhoudstaken toe te wijzen, je onderhoudsploegen en aannemers te managen en de uitvoering te plannen en op te volgen. Jij beslist over urgentie en prioriteit. Je kan zelfs taken bundelen en aanbestedingen uitschrijven.

De onderhoudsploegen en aannemers kunnen dan weer de handige Maintenance Now App gebruiken. Dit is een web-app die op elk type toestel kan gebruikt worden. Ze kunnen daarmee hun taken en werkbonnen consulteren, opdrachten en instructies ontvangen en feedback versturen. Alles werkt naadloos samen dankzij ons single sign-on systeem.

 

Residenz bewonersportaal

Ons Residenz portaal is er voor de bewoners. Je bezorgt ze een log-in en ze hebben dan vanop eender welk toestel toegang. Hiermee kunnen ze makkelijk en snel problemen melden en verzoeken indienen. Je communiceert via een handig chat-systeem en kan documenten publiceren en aankondigingen doen.

De Building Manager

Al onze oplossing zijn gelinkt aan de handige, uitgebreide Chapps Building Manager

Bij de app hoort de Building Manager, jouw online backoffice, waarin je dus niet alleen betrouwbare en praktische data verzamelt en die ook gestructureerd en systematisch kan benutten. Hier maak je werkopdrachten aan, plan je onderhoudstaken, volgt alles op en nog veel meer. Dankzij onze gestructureerde aanpak kan je snel de nodige rapporten opmaken, over de staat van het gebouw, voor je jaarvergaderingen, rond conformiteit, enz.

Met deze inspectie software werk je dus gestructureerd en gedocumenteerd. We weten dat al die data bijzonder belangrijk zijn en dus geven we je alle tools om je portfolio volledig onder controle te houden.

 • Vaststellingen en checkpoints behandelen
 • Onderhoud en herstellingen regelen en werkopdrachten aanmaken
 • Gebruikers en rollen definiëren, zodat alles aansluit bij jouw organisatie
 • Inspecties en uitvoerders plannen en opvolgen
 • Betrouwbaarheids- en probabiliteitschecks op basis van GPS-data
 • Rapporten voor jaarvergaderingen voorbereiden
 • Kwaliteits- en efficiëntiechecks om jouw standaarden te handhaven
 • API-toegang om te linken met je bestaande software

Maintenance Organizer

Breid onze inspectie-apps uit met de handige Maintenance Organizer

Hiermee krijg je de volledige controle over je gebouwbeheer.

In al onze app en de bijhorende Managers kunnen opdrachten en werkbonnen aangemaakt worden. Met de Building Manager kan je zelfs een onderhoudsplanning per gebouw opstellen. Maar zelfs dat is niet altijd voldoende. En dus kunnen al onze apps gelinkt worden aan de Maintenance Organizer. Hier regel je onderhoud en herstellingen, beheer je je verschillende teams en kan je hun planning en de uitvoering van de opdachten opvolgen. Je kan urgentie en prioriteit aangeven, zelfs opdrachten bundelen en aanbestedingen uitschrijven.

Je onderhoudsploegen en externe aannemers kunnen gebruik maken van een progressive web-app: de Maintenance Now App. Hierin kunnen ze hun opdrachten consulteren, taken en instructies ontvangen en feedback geven. Alles werkt naadloos samen dankzij ons single sign-on systeem.

FAQ

WERKT DE APP OFFLINE?

Ja! Al onze apps werken offline (in de Building Inspector kan je zelfs de preview van de rapporten offline raadplegen).
Je kan eenvoudig synchroniseren wanneer er weer een internetverbinding beschikbaar is.

Op welke toestellen werkt de app?

De app werkt op de meeste Android en iOS smartphones en tablets.

Welke types inspecties kunnen uitgevoerd worden?

Rental Inspector app

Intredes en uittredes zijn natuurlijk niet hetzelfde. En daarnaast heb je nog tussentijdse checks, checks na renovatie, enz. We bieden je dus een brede waaier aan inspectie-types:

 • Initialisatie
 • Intrede
 • Tussentijdse check
 • Renovatiecheck
 • Pre-uittrede
 • Uittrede

 

Building Inspector app

Hier maken we een onderscheid tussen geplande, grondige inspecties en ad hoc gebruik. Je kan de app voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals:

 • Inspecties rond gezondheid, veiligheid en beveiliging
 • Conformiteitschecks
 • Het noteren van vaststellingen
 • Gedetailleerde inspecties
 • Checks op basis van je eigen checklists
 • Onderhoudsinspecties
 • Inspecties door de conciërge
 • Meteropnames

Bij al deze inspecties kies je zelf de mate van detaillering. Je kan kiezen voor een volledige doorlichting om alle onderhoudsbehoeften te registreren, of gewoon vaststellingen noteren terwijl je een gebouw bezoekt.

Welke rapporten kunnen aangemaakt worden?

Rental Inspector app

 • Plaatsbeschrijving bij intrede
 • Tussentijdse check
 • Renovatierapport
 • Pré-uittrede rapport
 • Plaatsbeschrijving bij uittrede
 • Initialisatie-rapport
 • Takenlijst
 • Lijst met de vaststellingen
 • Energie-overname documenten
 • Inventaris

Alle rapporten zijn geëncrypteerde PDF’en en kunnen meteen naar de partijen verstuurd worden of eerste naar je online backoffice, zodat je ze later kan bezorgen.

Building Inspector app

Een belangrijk aspect van gebouwinspecties is natuurlijk het opmaken van rapporten, zodat je in overeenstemming bent met plaatselijke regelgeving, bv over brandveiligheid, gezondheid en veiligheid. En er is natuurlijk de voorbereiding voor je jaarvergaderingen. De Building Inspector app voorziet dus een brede waaier aan rapporten:

 • Meteropname
 • Audit rapport
 • Rapport over de staat van het gebouw
 • Incidentenrapportage
 • Onderhoudsrapport
 • Rapport rond gezondheid, veiligheid en beveiliging
 • Lijsten met vaststellingen
 • Takenlijsten
 • Rapporten rond de uitvoering zelf

Alle rapporten zijn geëncrypteerde PDF’en en kunnen meteen naar de partijen verstuurd worden of eerste naar je online backoffice, zodat je ze later kan bezorgen.

Hoe zien de rapporten er uit?

We hebben behoorlijk wat tijd geïnvesteerd om er voor te zorgen dat de rapporten niet alleen mooi en overzichtelijk zijn, maar misschien nog belangrijker: bruikbaar. En dus voorzien we verschillende types rapport, afhankelijk van het inspectietype en de opties die je gekozen hebt bij het afwerken.

Je rapporten zien er zeer professioneel uit. De foto’s worden getoond bij het betreffende element of vaststelling, waardoor het rapport zeer begrijpbaar en grondig wordt.

Eens je de inspectie afgerond hebt en je de rapporten gaat maken, kan je er voor kiezen om ze meteen te versturen naar de betrokken partijen, of ze eerst naar de Manager te sturen, zodat ze eventueel nog kunnen nabewerkt worden.

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven: bekijk gerust de voorbeelden op de product-pagina’s.

Hoe kan ik mijn account instellen?

Da’s heel makkelijk. Je kan de app downloaden, registreren en online betalen of we helpen je daarbij. Alles is afhankelijk van je wensen en de grootte van je organisatie. Het maakt allemaal deel uit van onze initialisatie-fee. Je kan uiteraard ook gebruik maken van de handige Building Maker.

We weten dat het essentieel is dat al je gebouwen, kavels, elementen en checkpoints accuraat geïnspecteerd kunnen worden, zodat jij ook betrouwbare gegevens verzamelt. En dus helpen we je graag bij het ingeven van je gebouwen.

Geef maar een gil als je onze apps eens wil uitproberen!

Ga ook naar de pagina “Aan de slag” voor meer info.

Personalisatie

Personalisatie is mogelijk tot op een zeker niveau, wat belangrijk is als je binnen een grote organisatie werkt. We bekijken graag samen wat we voor jou kunnen doen.

Hierover vind je meer info op de pagina “Personalisatie”.

INTEGRATIE

We kunnen integreren met jouw beheersoftware via een gedetailleerd uitgeschreven API. Neem een kijkje op de pagina “Integratie” als je hierover meer info wenst.

Import en export

Rental Inspector app

Je kan links maken met je beheersoftware via de API of door data in bulk te importeren en te exporteren. Dit gebeurt via het online backoffice, de Rental Manager.

Deze data uitgewisseld worden:

 • Huurdersinfo
 • Rapporten
 • Afbeeldingen

Building Inspector app

 • Huurders- en bewonersinfo
 • Gegevens in het kader van de GDPR-reglementering
 • Meteropnames
 • Onderhoudsopdrachten, taken en meer
 • Aandachtspunten
 • Rapporten