Interview CorporatieMedia: “De Chapps inspectiemethode laat minder ruimte voor discussie over”

10.01.2019

Voor veel Nederlanders is België het land van het Atomium, de enige bergen in de lage landen en het Europese parlement. Maar volgens inspectiespecialist Chapps zouden Nederlandse corporaties wat verder moeten kijken, aangezien er genoeg te leren valt. Andreas van der Linden, Account Manager bij Chapps, over de unieke regelgeving qua inspecties bij onze zuiderburen: “De Belgische inspectiemethode brengt minder ruimte voor discussie met zich mee en maakt data meer waardevol.”

“België is een complex land,” begint Andreas wanneer hem gevraagd wordt wat er zo speciaal is aan de regelgeving in het land. “Het meest verschillend is dat bij de intrede van een woning een plaatsbeschrijving verplicht is. En deze moet voldoende detail bevatten. Wanneer er ruimte is voor twijfel – of de plaatsbeschrijving in zijn geheel ontbreekt – interpreteert een rechter dit altijd in het voordeel van de huurder. Men gaat er dan vanuit dat de situatie bij uittrede gelijk is aan de intrede.”

Minder ruimte voor discussie

“In zo’n plaatsbeschrijving staat bijvoorbeeld dat er een stompe deur aanwezig is in het huis,” gaat Andreas verder. “Deze is afgewerkt met een gebroken witte vernislaag. Op deze deur zit een RVS deurklink met RVS deurbeslag. Daarnaast is er een natuurstenen vloer in de kleur antraciet met grijze opstaande plinten.”

“Je ziet meteen dat deze werkwijze veel gedetailleerder is dan het enkel noteren van schade. Dit laat veel minder ruimte over tijdens mogelijke discussies met huurders. Deze beschrijving wordt overigens ondertekend door beide partijen en moet samen met het huurcontract geregistreerd worden in het kadaster.”

“Wanneer een huurder vervolgens uit huis gaat, is een plaatsbeschrijving nodig ter regeling van schade en de vrijmaking van de gevestigde waarborgen. Dit moet in onderling akkoord gebeuren, en anders wordt de discussie aan de rechtbank voorgelegd. Die zal zich baseren op de beschikbare plaatsbeschrijvingen. Een duidelijke plaatsbeschrijving kan een geschil dus voorkomen.”

Eigen werkwijze

Hoewel er een expliciete regelgeving is rondom plaatsbeschrijvingen, is de wijze waarop deze wordt uitgevoerd in België nogal verschillend. “Dat hangt sterk af van de regio en de makelaar waar je mee te maken hebt. Neem bijvoorbeeld vastgoedmakelaars; die volgen in het algemeen de regelgeving wat beter en sneller op in Vlaanderen, meer dan bijvoorbeeld in het Brusselse Gewest. De huurmarkt in België is overigens erg klein: slechts 22 procent huurt, en grote corporaties zoals in Nederland bestaan niet. Ongeveer 60 procent van het verhuur gaat via de makelaar, terwijl 40 procent via de eigenaar plaatsvindt.”

Fast en Detail

Dit heeft er ook voor gezorgd dat Chapps Inspector in twee verschillende modi te gebruiken is: Fast en Detail. Volgens Andreas was dit nodig om tegemoet te komen aan de marktrealiteit en het verschil qua nauwkeurigheid van betrokken inspectors, en om in te spelen op de desbetreffende regionale gebruiken. “Veel makelaars doen deze inspecties zelf. Daarom heb je tijdens de opname de mogelijkheid steeds heen en weer te schakelen tussen de twee opties. Ons motto is dan ook: ‘werk snel als het kan, en in detail als het nodig is’.”

Opvallend is dat de versie van Chapps die in België gebruikt wordt hetzelfde is als in Nederland. “België is voor ons geen grote markt, en we vermarkten er niet actief,” legt Andreas uit. “Chapps is geen product voor België, maar is wel België-proof. Nederlandse corporaties kunnen daardoor van dezelfde functies gebruikmaken. Want hoewel de situatie qua regelgeving per land verschillend kan zijn, hebben alle corporaties de behoefte aan het structureren van opnames, het versnellen van de rapportgeneratie en het kunnen beschikken van bruikbare data.”

Woonconformiteit

Ook de toename van de controles op woonconformiteit, met betrekking tot ‘Health, Safety en Security and Basic Comfort’, heeft invloed op het gebruik van plaatsbeschrijvingen. “In Vlaanderen heb je bijvoorbeeld de zogenaamde ‘wooncode’ die controleert op de woon-geschiktheid. Maar ook de property managers hebben hiermee te maken, het past in het facility management. Plaatsbeschrijvingen worden in België daarom steeds vaker gebruikt voor de organisatie van onderhoud en de controle op de overeenstemming met verhuurbaarheidseisen.”

ZAV en WMO

Toch kennen corporaties in Nederland ook concepten die in België niet verplicht zijn. “Denk hierbij aan Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. In België bestaat er vooral verhuur van particulieren, en daarom zijn er geen acceptatieprocedures met betrekking tot ZAV. Dit wordt bij ieder contract apart geregeld. De ervaring leert dat, gezien onder andere de korte omlooptijd bij verhuur, men zelden geconfronteerd wordt met ‘verbeteringen’.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 28 januari 2015

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid